Menu +

hm_bollen

De afdeling Jeugdhulpverlening en Opvoedingsondersteuning van Stichting Humanitas biedt hulp aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 24 jaar en hun ouders/opvoeders. Kenmerkend voor de afdeling is de outreachende aanpak. Doel van de aanpak is kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders een nieuw maatschappelijk perspectief te bieden door de competenties te vergroten, problemen op te lossen en een netwerk van sociale en structurele steun op te bouwen. De hulpverlening is systeemgericht. De gezinsbegeleider richt zich niet alleen op het individu, maar betrekt het gezinssysteem en de interactie van het gezin met zijn omgeving (het sociaal netwerk en contacten met instellingen die bij het gezin betrokken zijn) in de hulpverlening. De afdeling jeugdhulpverlening en opvoedingsondersteuning heeft het volgende aanbod:

Home-Start
biedt door middel van vrijwilligers ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met jonge kinderen tot en met 6 jaar;

Nieuwe Perspectieven
intensieve outreachende hulpverlening aan 12 tot 24 jarigen met (justitieel) risicogedrag en problemen op meerdere leefgebieden die dreigen af te glijden, vanuit een aantal wijkteams in Rotterdam;

Pak je Kans
screening van en hulpverlening aan 5 tot 18 jarigen waarbij de politie signaalgedrag en/of zorgsignalen constateert (‘lik op stuk’ hulpverlening binnen 48 uur).

Humanitas Moedermentoren
zijn getrainde vrijwilligers met opvoedervaring die de zwangere vrouw ondersteuning kunnen bieden.

Begeleide omgangsregeling (BOR): voor ouders én kind
hulp bij een omgangsregeling bij echtscheiding waarbij vrijwilligers helpen met het stapsgewijs samenstellen van die regeling voor ouders en kind.

Jongeren mentorprogramma
Gemotiveerde mentoren die zich op vrijwillige basis in willen zetten voor jongeren van 10 – 24 jaar waarbij schooluitval dreigt, de thuissituatie moeilijk is, die moeite hebben om hun emoties te reguleren, eenzaam zijn of zonder werk zitten.

Top